Vrienden van het VKK

Het Valkenswaards Kamerkoor kan een concert alleen bekostigen als het steun krijgt. Steun in de vorm van subsidies en sponsoring, maar ook de steun van de kring van Vrienden van het koor. Deze steunen ons door hun aanwezigheid en aanmoedigingen als wij een concert geven, maar ook door een jaarlijkse financiële bijdrage.

Een concert kost veel geld, o.a. inhuren instrumentalisten/solisten, aanschaf of huur van bladmuziek. Daarvoor zijn de inkomsten uit de entreegelden bij lange na niet kostendekkend, daarom doen wij een beroep op u. Draagt u ons een warm hart toe? Houdt u van klassieke koormuziek?

Wilt u ons steunen? Meld u dan aan als Vriend, zodat wij u en onszelf en heel Valkenswaard kunnen laten genieten van onze muziek.

Aanmelden kan via deze adresgegevens:

Nia Michiels
Sleedoornlaan 19
5552 RA Valkenswaard
040-2016391

Het Valkenswaards Kamerkoor heeft voor het lidmaatschap van de Vriendenkring aan minimumbijdrage vastgesteld van €15,00 per jaar. Als wederdienst krijgt u ondermeer de Vriendenbrief toegestuurd, waardoor u tijdig op de hoogte wordt gebracht van onze concertagenda.